Etiket ile filtrele:

Etiketli makaleler "zanaat"

Ya Antik Yunan’da Sanat Kelimesi Yoksa? (1. Bölüm)

Ya Antik Yunan’da Sanat Kelimesi Yoksa? (1. Bölüm)
Bugün Antik Yunan, tiyatrodan resime, heykelden şiire ve müziğe bir çok sanat dalının doğduğu ve geliştiği medeniyet olarak kabul edilir. Sanat eğitimi veren tüm fakültelerde Antik Yunan sanatına genişçe yer verilir. Çok sayıda kuramcı ve tarihçi tarafından, Antik Yunan ve Roma’da günümüzdeki güzel sanatlar kavramının benimsendiği kabul edilir. Ancak Larry Shiner’in bu konuda küçük bir itirazı var. Bu itiraz, bir varsayımın çok ötesinde tarihi verilere ve kapsamlı bir bakış açısına dayanıyor. Günümüzde bir çok dile “sanat” olarak çevrilen kelimenin Antik Yunan’daki karşılığı “Techne” ve bu kelime o dönemde, bugün “zanaat” dediğimiz şeyleri de içine alıyor. Techne kelimesi marangozluk, şiir, tıp, heykelcilik, at terbiyeciliği gibi birbirinden çok farklı alanları kapsayan, insanlardaki imal ve icra kabileyetine işaret eden bir kelime olarak karşımıza çıkıyor.