Etiket ile filtrele:

Etiketli makaleler "sanatci"

Bir Fenomen Olarak Sanat

Bir Fenomen Olarak Sanat
Bugünkü yazımızda, insanlar için sanatın neden gerekli olduğunu, neden bir biçimde hep varlığını sürdürdüğünü, hangi ihtiyacı karşıladığını anlamaya çalışacağız… Anlamaya çalışacağız çünkü bu konuda tek bir doğrudan, tanımdan ya da tespitten bahsetmek çok da olası değil. İnsanlık tarihi boyunca kimi zaman şifalandırmak için kullanılan, kimi zaman bir işkence aracı olarak benimsenen, yasakları delen, isyan eden, öğreten, kutsanan ve aşağılanan bir kavramdan bahsediyoruz. Tüm bu saydıklarımızı sağlayan “şey” neyse, biz ona sanat diyoruz. Dolayısıyla bu yazıda “sanat” kavramını bir fenomen olarak ele alıp, birlikte kafa yoralım istedik.

Rönesans’ta Neler Oldu? (2. Bölüm)

Rönesans’ta Neler Oldu? (2. Bölüm)
Bir önceki yazımızda Antik Yunan’dan günümüze “sanat” olarak çevirilen “Techne” kelimesinin aslında “Zanaat/sanat” için, yani bir konuda ustalıkla üretimde bulunma işi için kullanıldığını anlatmıştık. Günümüzde hala yaygın olarak kabul gören “Sanat, sanat içindir” algısının oluşması, sandığımız kadar uzun bir süre önce gerçekleşmedi aslında.

Ya Antik Yunan’da Sanat Kelimesi Yoksa? (1. Bölüm)

Ya Antik Yunan’da Sanat Kelimesi Yoksa? (1. Bölüm)
Bugün Antik Yunan, tiyatrodan resime, heykelden şiire ve müziğe bir çok sanat dalının doğduğu ve geliştiği medeniyet olarak kabul edilir. Sanat eğitimi veren tüm fakültelerde Antik Yunan sanatına genişçe yer verilir. Çok sayıda kuramcı ve tarihçi tarafından, Antik Yunan ve Roma’da günümüzdeki güzel sanatlar kavramının benimsendiği kabul edilir. Ancak Larry Shiner’in bu konuda küçük bir itirazı var. Bu itiraz, bir varsayımın çok ötesinde tarihi verilere ve kapsamlı bir bakış açısına dayanıyor. Günümüzde bir çok dile “sanat” olarak çevrilen kelimenin Antik Yunan’daki karşılığı “Techne” ve bu kelime o dönemde, bugün “zanaat” dediğimiz şeyleri de içine alıyor. Techne kelimesi marangozluk, şiir, tıp, heykelcilik, at terbiyeciliği gibi birbirinden çok farklı alanları kapsayan, insanlardaki imal ve icra kabileyetine işaret eden bir kelime olarak karşımıza çıkıyor.