Kutu Blog

Sanata Küstürmeseniz Nasıl Olur?

Sanata Küstürmeseniz Nasıl Olur?
Her insanın doğrudan ya da dolaylı yollarla sanata bulaşma isteği vardır. Kimileri yaratıcı ve başarılı işlere imza atar ve ardından sanatçı diye söz ettirirken kimisi de sanata başladığıyla kalır ve bu uğraşını devam ettirmez. Öncelikle insanları bu yol ayrımında yönlendiren en büyük şey yetenek yanılsamasıdır. Çocukluğumuzdan beri duyduğumuz bazı klişeler vardır: Sen şu konuda çok yeteneklisin devam etmelisin yahut kalem bile tutamıyorsun çizim yeteneğin yok başka bir alana yönelmelisin. Elbette ki insanoğlu için yetenek yadsınamaz bir gerçek fakat ne yazık ki yeteneğin tanımı hakkında büyük yanılgılar mevcut. Yetenek doğuştan gelen ve elinize kalemi alır almaz sizi Da Vincileştiren bir sihir değildir. Piyanoyla tanışır tanışmaz Mozart olamayacağınızı bilmeniz gerekir. Bob Ross’ın da dediği gibi “yetenek peşinde koşulan bir ilgi alanıdır”.

Rene Magritte: Semboller ve Gizem

Rene Magritte: Semboller ve Gizem
Rene Magritte sürrealist resmin en önemli temsilcisidir. Eserlerinde düş ürünü temaları işlemiş, basit nesneleri tuhaflık kavramlarıyla harmanlamıştır. Bir süre çalışmalarını kübizm ve fütürizmden etkilenerek devam ettirmiş olsa da tanınırlığını sağlayan akım sürrealizmdir. Eserlerindeki en büyük amacı seyircinin dünyayı görme şeklini sorgulatmak, sanatın sınırlarını yok etmek ve bunu düşünsel bir temele dayandırmaktı. Magritte bu konuyu şöyle ifade eder: “Benim resimlerim hiçbir şey anlatmayan görsel imgelerdir. Akla gizemi getirirler. Doğrusunu isterseniz, benim resimlerimi gören biri kendine şu basit soruyu sorar: Bunun manası ne? O resmin bir manası yoktur çünkü zaten gizem de aslında hiçbir şeydir, bilinmeyendir.”

Hobi Malzemesi Derken?

Hobi Malzemesi Derken?
Şimdi sizinle kısacık bir oyun oynayalım! Gözünüzü kapayın ve aklınıza “Hobi Malzemeleri” denince nelerin geldiğini sıralayın. Boyalar, vernikler, fırçalar, kalemler, kil, çamur, boncuklar ve daha bir sürü şey. Peki, binlerce yıldır sanat eserlerinde kullanılan bu malzemelere bugün neden “Hobi Malzemeleri” demeyi uygun görüyoruz? Dilimize yerleşen ve hiç yadırgamadığımız bu söylemin derinlerde bir yerlerde yatan sanat algısıyla ilgisi olabilir mi?